Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE MGR KRZYSZTOF DEKUNDY z siedzibą pod adresem ul. Dwernickiego 9A, 20-813 Lublin, e-mail: krzysztofdekundy@wp.pl, tel.: +48 513 122 982.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO art. 6 RODO i w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na niniejszej stronie internetowej.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie formularza kontaktowego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) W każdej chwili można wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
b) W każdej chwili można żądać abyśmy usunęli Państwa dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
c) W każdej chwili można wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
d) Można zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Państwa decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
e) W każdej chwili można zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy do 6 miesięcy lub do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania przez Państwa ich usunięcia.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora Danych Osobowych poprzez:
a) wiadomość e-mail na adres: krzysztofdekundy@wp.pl,
a) listownie na adres: Biuro rachunkowo-podatkowe ul. Dwernickiego 9A, 20-813 Lublin lub ul. Hutnicza 7, 20-218 Lublin.

Powierzenie przetwarzania danych

Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom. Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z naszym biurem, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, w tym dostarczania przesyłek.